„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Tasud

  • Alates 1. jaanuarist 2020 on vanema poolt kaetava osa määra suurus ühes kuus 71,25 eurot (Tallinna Haridusameti  „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamise“ käskkiri 31.12.2019 nr HA-4/78)
  • Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" vabastati vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni 31. maini 2020.
  • Toidutasu üks päev:
sõimerühm - 2 eurot
aiarühm - 2 eurot 30 senti


Alates 1.septembrist 2017 kaetakse Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses.
Sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks on 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas. Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.


Lähtuvalt hoolekogu otsusest (protokoll 2-6/2;24.04.2017) on alates 1. augustist 2017 aiarühma ühe toidupäeva maksumus 2 eurot 30 senti.


Tallinna Rännaku Lasteaias on võimalik rentida ruume ja õueala laste sünnipäevade pidamiseks, ürituste, loengute korraldamiseks.
Rendihinnad on välja toodud Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 08.juuni 2010 nr 1-2/319 alusel:
  • Õueala kasutamine 10 eurot/tund
  • Saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevusteks 6 eurot/tund
  • Saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni 13 eurot/tund
  • saali kasutamine laupäev, pühapäev 20 eurot tund


Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee
6 510 090


viimati muudetud 8.06.2020