„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Õppetegevus2021/2022 õppeaasta juhtlause "TERVES KEHAS TERVE VAIM!"

 
    

Tallinna Rännaku Lasteaias on au sees:
  • Õuesõpe – metsalasteaed, matkad, suusa- ja jalgrattarännakud, käime õues iga ilmaga, õppekäigud, liikumisvabadus, taimede kasvatamine
  • Loovus – isetegemise rõõm, vabadus valida ja otsustada
  • Kokandus – tervislik ja mitmekesine toit, isetegemine
  • Pärimuskultuuriga tutvumine ja selle hoidmine, edasikandmine
  • Ruumihariduse väärtustamine
  • Vabadus kasutada erinevaid alternatiivpedagoogikate elemente õppe- ja kasvatustöös.
  • Usume lastesse – erilisused ja nendega arvestamine
  • Pere on kaasteeline
  • Õppimine läbi mängu
2016 aastal toetas meie õppevara rikastamist HITSA. Nende abil soetasime Bee-Bot roboteid ning nendega koos kasutamiseks matte, mida saab vastavalt temaatikale kujundada. 

Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee
6 510 090

viimati muudetud: 01.09.2021