„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Kodukord

TURVALISUS

 • Tallinna Rännaku Lasteaed on avatud: kell  7.00-18.45
 • Parkides lasteaia siseparklasse, palun arvesta ka jalakäijatega - jalgvärava ette parkimine ei ole lubatud.
 • Parklasse ei ole lubatud jätta autot tööle ilma järelevalveta.
 • Sisenedes laste õuealale, palun sulge värav ja värava lastelukk.
 • Suure lume ja libeduse korral palun sisene ja välju lasteaia peaukse kaudu.
 • Austades oma last ja lasteaia õpetajaid, palun andke laps hommikul üle rühmaõpetajale. Tulles lapsele järele, ärge lahkuge rühmaõpetajaga kontakti võtmata.
 • Viibides lasteaias koos lapsega, vastutab lapse turvalisuse eest lapsevanem/hooldaja.
 • Palun teavitage  õpetajat,  kui lapsele tuleb järele keegi teine peale ema või isa.
 • Lasteaial on õigus keelduda last üle andmast narko- või alkoholijoobe tunnustega isikutele.
 • Palun tooge lasteaeda ainult terve laps. Köhiv ja nohune laps nakatab teisi lapsi ja lasteaia töötajaid. Kui laps haigestub lasteaias, võtame Teiega kohe ühendust.
 • Lapse haigestumisest ja teistest puudumistest teatage palun lasteaeda hiljemalt kell 9.30 rühma telefonil või telefonidel 6 510 090, 6 510 091.
 • Rühmaõpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa antud rohtusid ega luba ka lapsel neid võtta.  Allergiate kohta  esitab lapsevanem õpetajale arsti tõendi.
 • Kui muutuvad Teie telefoninumbrid ja e-maili aadressid, siis teavitage palun sellest rühmaõpetajat.
 • Laps ei võta lasteaeda kaasa mobiiltelefoni ja väärisehteid.
 • Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi. 

MÄNG

 • Alusharidus omandatakse eelkõige kodus. Perekondlikku kasvatust toetab ja täiendab lasteaed.
 • Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks Rännaku Lasteaias on õppekava.
 • Laps õpib mängides, huvitava ja loova tegevuse käigus.
 • Selleks, et laps tunneks ennast hästi aitame lapsel riietuda mugavalt ning ilmastikule vastavalt. Palun märgista lapse riided ja jalanõud.
 • Soovitav on, et laps osaleb organiseeritud tegevustes, mis algavad kell 9.25.
 • Lasteaeda võib kaasa tuua oma mänguasju. Õpetaja ei vastuta nende kadumise või katkiminemise eest. Kaasavõetud asjadele palun märkida lapse nimi.


KOOSTÖÖ

 • Hea koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
 • Koostöövormid meie lasteaias:
 • isiklik suhtlus
 • rühma koosolek
 • infotunnid
 • hoolekogu koosolekud
 • ühisüritused
 • infostendid
 • infoleht
 • lasteaia kodulehekülg www.rannaku.ee
 • ELIIS - lasteaedade infosüsteem


TASUD:

 • Lasteaia kohatasu ühes kuus on 79,79 eurot, millest Tallinna elanik saab toetust 8,54 eurot
 • Toidutasu üks päev:
 • Aiarühm -EUR

Alates 1.septembrist 2017 kaetakse Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses. Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Annetusi Tallinna Rännaku Lasteaiale saab teha Tallinna Rännaku Lasteaia sihtasutuse kontole:
SA Rännaku Lapsed:

konto nr: 
EE962200221069924362

Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee
6 510 090

viimati muudetud 13.01.2022