„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Terviseedendus

Tervise edendamine lasteaias on tunnustatud tegutsemisviis, mille puhul rakendatakse süstemaatilist plaani kõigi laste ja töötajate tervise ning heaolu arendamiseks. 

Tervisekasvatus  toimub igapäevaselt nii päevakavaliste tegevuste täitmise kui integreeritud õppe-tegevuste kaudu.

Eestis on loodud tervist edendavate lasteaedade võrgustik. (TEL)   Tervist edendavat lasteaedade võrgustikku koordineerib Tervise Arengu Instituut.

Tallinna Rännaku Lasteaias on tervise edendamine olulisel kohal ning rõhku pannakse nii vaimse kui füüsilise tervise heaolule ja selle arendamisele koostöös personali ja lapsevanematega. 

Tallinna Rännaku Lasteaed liitus TEL-võrgustikuga 2015 aastal.