„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Jooksev info

17. jaanuar 2022    


17. jaanuar kell 10 ja 11 Suusarännakud, Lepatriinud ja Rabahaldjad

19. jaanuar kell 10 ja 11 Suusarännakud, Metsatuka ja Sipelgad

24. jaanuar kell 10 ja 11 Suusarännakud, Naksitrallid ja Mereääre

 

 

  • Tallinna Rännaku Lasteaed osales Tartu Ülikooli Eetikakeskuse väärtusarenduse programmis "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2021" ja saime tunnustuse "Hea Lasteaia Teerajaja 2021!"                          Palju õnne ja aitäh kogukonnale!                                                                        Meie selle aasta juhtlause: "Terves kehas terve vaim" 
 
    Sinu teekond peab Sind rõõmustama, rännakurõõmu kõigile!

   

Kui lapsed on saanud lähikontaktseks lasteaiast, aga on haigustunnusteta, siis võivad nad lasteaias edasi käia.  Saali jt üldkasutatavaid ruume võib jagada kui seal teha korralik õhutus ja pindade puhastus. Kui laps on lähikontaktseks saanud väljaspoolt lasteaeda, siis peab ta olema 10 päeva kodus.

Alates 1. septembrist kehtib haridusasutustes lihtsustatud karantiin.

• Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:
- haigustunnustega inimesed;
- positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;
- inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus.

• Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta:
- lasteaialapsed, kelle lähikontakt toimus lasteaias või -hoius ja kes osalevad pärast lähikontakti 10 päeva vältel üksnes õppe- ja kasvatustegevuses, mitte huvihariduses jm;
- inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID tõend;
- inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud;
- inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse;
- inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud.

NB! Lapsed, kelle pereringis on Covid haige, jääb lähikontaktsena isolatsiooni.


 


NB! Head lapsevanemad! Palun liituge lasteaedade infosüsteem ELIISiga, seal jagame infot ja märgime kohalkäiku/puudumisi.