„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Jooksev info

21.oktoober 2021    

                       
                         Palju õnne armastatud 12-aastane lasteaed!


                
                           
                         Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa!                                        

Oktoober on õpetaja ja lasteaia sünnipäevakuu

       
Meie selle aasta juhtlause: "Terves kehas terve vaim" 

Kutsun Sind 24.oktoobril kell 11.00 Rabajooksule

https://www.tallinn.ee/est/rabajooks/93.-Rabajooksu-juhend
 
    Sinu teekond peab Sind rõõmustama, rännakurõõmu kõigile!

   

Kui lapsed on saanud lähikontaktseks lasteaiast, aga on haigustunnusteta, siis võivad nad lasteaias edasi käia.  Saali jt üldkasutatavaid ruume võib jagada kui seal teha korralik õhutus ja pindade puhastus. Kui laps on lähikontaktseks saanud väljaspoolt lasteaeda, siis peab ta olema 10 päeva kodus.

Alates 1. septembrist kehtib haridusasutustes lihtsustatud karantiin.

• Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:
- haigustunnustega inimesed;
- positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;
- inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus.

• Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta:
- lasteaialapsed, kelle lähikontakt toimus lasteaias või -hoius ja kes osalevad pärast lähikontakti 10 päeva vältel üksnes õppe- ja kasvatustegevuses, mitte huvihariduses jm;
- inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID tõend;
- inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud;
- inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse;
- inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud.

NB! Lapsed, kelle pereringis on Covid haige, jääb lähikontaktsena isolatsiooni.


 


NB! Head lapsevanemad! Palun liituge lasteaedade infosüsteem ELIISiga, seal jagame infot ja märgime kohalkäiku/puudumisi.