„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Laps läheb kooli


Esimesse klassi astumise info Tallinna Haridusameti lehelt vajutades siia 


Olulised tähtajad kooli astumisel:

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini.

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist:

eKooli kaudu

Vanem peab ennast logima eKooli IDkaardiga (ID-kaart, Smart-ID vms). Kui on taotlus esitatud eKoolis, saab vanem oodatud  vastuse koolikoha määramise kohta e-kirjana.
NB! eKooli keskkond on avatud 1. märtsist

Paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)
E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00) Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis ja Tallinna Kadaka Põhikoolis – saab õppima asuda Rajaleidja nõustamismeeskonna soovituse alusel. 

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada määratud kooli, teha vastav teade eKoolis või teavitada Tallinna Haridusametit vastava vormi kaudu.


Tähtajad
  • 1. -15. märtsil saab esitada taotlusi (eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis).
  • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist. 

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid. 
Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud: E 08.15-17.45; T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45. 
Tel 6404590


Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee

5282831


viimati muudetud 21.02.2022