„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Õigusaktid

NB! Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda lasteaiakoht pere teisele lapsele siis, kui asjaomases vanuserühmas on vaba koht ning lapsevanem on esitanud lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse lasteaiakoha saamiseks samas lasteasutuses, kus käib sama pere teine laps. Seega saavad esimesed lasteaiakoha pakkumised ühe pere lapsed, kes on vastavas vanuses.Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee

5282831
viimati muudetud 02.12.2021