„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Avaldused

* Lapse lasteaia järjekorda lisamine:

Alates 2015 aasta maikuust on võimalik lapsevanematel panna oma laps ise kuni kolme lasteasutuse järjekorda ning vaadata oma lapse ootejärjekorra numbrit soovitud lasteaedades, seda saab teha Tallinna Haridusameti  iseteeninduskeskkonnas LINK

Juhul, kui esines mõni takistus, on teil võimalik täita järjekorra avaldus ning saata see lasteaia direktorile:
  • Avaldus lapse lasteaia järjekorda lisamiseks: siit 
* Lasteaiast lahkumiseks on vaja kirjutada avaldus ning esitada see lasteaia direktorile.
  • Avaldus lapse lasteaiast lahkumiseks: siit

Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks neile lapsevanematele, kelle sissetulek on ühe pereliikme kohta alla 95,87 € kuus ja kes vajavad toetust toitlustustasu maksmisel.
  • Avaldus toitlustustasu soodustuse saamiseks: siit

Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee
6 510 090viimati muudetud 20.01.2019