„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Avaldused


Lapse lasteaiakoha järjekorda lisamine:

Alates 2015 aasta maikuust on võimalik lapsevanematel panna oma laps ise kuni kolme lasteasutuse järjekorda ning vaadata oma lapse ootejärjekorra numbrit soovitud lasteaedades, seda saab teha Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonnas LINK

Juhul, kui esines mõni takistus, on teil võimalik täita järjekorra avaldus ning saata see lasteaia direktorile:
  • Avaldus lapse lasteaia järjekorda lisamiseks: siit 

Lasteaiast lahkumiseks on vaja esitada avaldus lasteaia direktorile 
  • Avaldus lapse lasteaiast lahkumiseks: siit 
  • Avaldus esitada pille.siimpoeg@rannaku.ee 

Kohatasuvabastus teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil. 
Kahe ja enama lasteaias käiva lapse puhul rakendatakse vabastus lapsevanema avalduse esitamise kuust kuni õppeaasta lõpuni (31. august)Uuel õppeaastal soodustuse saamiseks tuleb esitada septembris uus avaldus. 
Augustis vastu võetud uus laps, kes vastab määruse tingimustele, on vanemal võimalus taotleda vabastust ka augusti eest, kuid sel juhul tuleb esitada taotlus augustis ning see kehtib ainult käeoleva augusti kuu lõpuni, uuel õppeaastal soodustuse saamiseks tuleb esitada septembris uus avaldus. 
  • Avalduse kohatasu vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakohtKohatasu vabastuse avalduse saab vanem esitada alates lapse lasteaeda registreerimise kuupäevast (lasteaia alguskuupäev). 
  • või paberil lasteaia direktorile: siit 

Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks neile lapsevanematele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kes vajavad toetust toitlustustasu maksmisel. 
  • Avaldus toitlustustasu soodustuse saamiseks: siit
Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee

5282831

viimati muudetud 31.03.2023