„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

ÕppeaedÕPPEAED on ilu-, tarbe- ja söögitaimedega aed, mida rajatakse ja hooldatakse keskkonnahariduslikel eesmärkidel ning kus viiakse läbi õuesõppe tegevusi. Leiame, et koolieelne aeg lasteaias on ideaalne aeg, millal kujundada ja suunata laste keskkonnaalaseid teadmisi. Meie lasteaia keskkond on selleks suurepärane, õueala on suur ja lai ning igal rühmal on oma õuemajakesed ja poriköögid. Meil on ka eraldi ühine õuesõppemajake, õuesõppe lauad-toolid, lapsemõõtu taimekastid ja seiklusrada. Soovime veelgi arendada Rännaku Lasteaia olemasolevat õppeaeda, kasvatada lastes keskkonnateadlikkust ja edendada rohelist maailmavaadet. Õppeaiaga seotud tegevused mitmekesitavad keskkonnahariduslikku õppetööd, aitavad arendada 21.sajandil vajalikke oskusi (ettevõtlikkus, loovus, koostöö), toetada tervislikku ja aktiivset eluviisi. 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet toetab Tallinna linna ametiasutusi ja nende hallatavaid asutusi õppeaedade rajamisel ja arendamisel eraldades rahalisi vahendeid vastavalt korrale. 2020.a juulis õnnestus ka meil saada väike toetus, et edendada Rännaku Lasteaia õppeaeda.

Täpsem info Tallinna linna asutuste õppeaedadele rahaliste vahendite eraldamise korrast leitav siit. 

Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg@rannaku.ee
6 510 090

viimati muudetud: 02.09.2021