„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Väärtuspõhine lasteaed 2021


Tallinna Rännaku Lasteaed osales Tartu Ülikooli Eetikakeskuse väärtusarenduse programmis "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2021" ja saime tunnustuse "Hea Lasteaia Teerajaja 2021!"
Palju õnne ja aitäh kogukonnale! 


                                                                   
Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kutsuda lasteaedu osalema tunnustusprogrammis „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ ja taotleda oma lasteaiale hea lasteaia märgis.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Varasemalt konkursina tuntud eneseanalüüsiprotsess on saanud uue nime, kuid aitab endiselt lasteaiaperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma lasteaia tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused. Iga osalev lasteaed on eneseanalüüsi protsessis toetatud.

Tunnustusprogrammis osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea lasteaia mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini, ja kavandada edasisi tegevusi. Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Tunnustusprogrammi  eesmärgid:
  • Arendada lasteaedade väärtusarenduslikku pädevust ja tõenduspõhise eneseanalüüsi võimekust.
  • Toetada lasteaedu teadlike valikute tegemisel ja arendustegevuste planeerimisel.
  • Koguda ja levitada lasteaedade häid praktikaid koostöövõrgustiku kaudu.
  • Tunnustada lasteaedade häid kogemusi ja praktikaid. 
Lehte haldab direktor Pille Siimpoeg
pille.siimpoeg@rannaku.ee
6 510 090

viimati muudetud: 13.12.2021