„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Liiklusvanker

Maanteeameti liiklusohutuse osakonna liikluskasvatuse talitus korraldab igal aastal projekti "Liikluskasvatuse õppevahend LIIKLUSVANKER - koolilt lasteaiale", mille eesmärgiks on toetada ja rikastada lasteaedades õppekavades ette nähtud liiklusteemade käsitlemist uue põneva õppevahendite komplektiga. Kuna eelkooliealine laps õpib mängides, siis suudab laps just mängu kaudu kõige efektiivsemalt omandada oskusi ja teadmisi liikluses ohutult toimetulekuks nii jalakäijana kui jalgratturina.

Liiklusvankri õppevahend aitab lastele tutvustada neile olulisi liiklusmärke ning luua läbimängimiseks põnevaid liiklussituatsioone. Mängukomplekti abil saab püstitada lasteaia õuealale näiteks väikese ajutise liiklusväljaku, kus harjutatakse õiget liikluskäitumist tänaval, tee ületamist, korratakse üle fooritulede tähendusi ja palju muud.

Õppevahendi eesmärgid on:
  • rikastada liiklskasvatuse teemade käsitlemist lasteaias ja algklassides
  • aidata õppevahendi abil kaasa lapse erinevate oskuste kujunemisele nii jalakäija kui jalgratturinga
  • toetada õpetajaid süsteemse liiklusõppe organiseerimisel, kavandamisel ning läbiviimisel
  • aidata kaasa kooli ja lasteaia koostööle liikluskasvatuse teemade raames (lapse turvalisus, liikluses toimetulek, ohud kooliteel jne)
Liiklusvankri valmistamise projekti puhul on oluline koostöö - näiteks koolide heategevusse kaasamine ning koolide ja lasteaedade suunamine omavahelisele koostööle. Lisaks pakub see koolidele võimalust mitmekesistada tööõpetuse tundide läbiviimist. Samuti on oluline koostöö lapsevanematega.

Õppevahed sisaldab endas erinevaid elemente - liiklusmärgid, valgusfoor, teisaldatav "sebra", tähiskoonused, piirdelint jpm. ning metoodilist materjali ja soovitusi elementide täiendamiseks.Lehte haldab arendusjuht Annika Jürs
annika.jyrs@rannaku.ee
6510091

viimati muudetud 18.03.2014