„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

eTwinning - kokaraamat

TERVISLIKU TOIDU KOKARAAMAT
   (Healthy food cooking book)

Iga osalev riik valib omal soovil välja 2-4 meelepärast retsepti, milles kajastuksid kasuliku ja „päris“ toidu alustalad. Valitud retseptid peavad olema lastele jõukohased valmistada, samuti peavad lasteaia tingimused võimaldama kokkamist. Lapsed valmistavad valitud retseptide järgi toitu. Järgnevalt valmistab iga riik ette retseptid (emakeeles ja inglise keeles) A 4 formaadis, illustreerides retsepte fotodega. Õpetajad koguvad retseptid kokku ning koos laste abiga saadetakse oma kokaraamatu lehed sõprusriikidele.  Iga riik saadab kõik oma retseptid nimetatud  osalevatele partnerriikidele. Kui kõik retseptid on kohale jõudnud, valitakse igast riigist üks meelepärane retsept ning õpetajad koos lastega valmistab eri riikide toite. Kõike toite valmistatakse ja maitstakse mais toimuval „Tervisliku toidu päeva“ raames. Pildid, videod nimetatud üritustest pannakse üles mestimisruumi (eTwinning), samuti kajastatakse projekti lasteaiasiseselt.
  • Osalevad riigid: Eesti, Läti, Leedu, Türgi, Poola, Slovakkia, Bulgaaria.
  • Õppeained, mida käsitletakse: mina ja keskkond, keel ja kõne, kunst.
  • Töökeel: emakeel ja inglise keel.
  • Laste vanus: 4-7 eluaastat.
  • Kestvus: märts, aprill, mai 2014.
  • Kasutatavad tööriistad: e-post, videod, fotod, joonistused, animatsioon, powerpoint.
Eesmärgid: Teadvustada, levitada ja kinnistada tervisliku toidu põhimõtteid. Jagada oma teadmisi teistega. Kinnistada arusaamu, et tervislik toit on maitsev. Panna üheskoos kokku kokaraamat „Tervislik toit laias maailmas“.
Töökäik: märts, lasteaia tutvustus eTwinningus, kokaraamatu ettevalmistus, kokkamine.  Aprill – kokaraamatute osad saadetakse partneritele, kokkamine.  Mai – tervisliku toidu päev, iga riik valib partnerriikide retseptiraamatust ühe retsepti ja valmistab toitu. Kokkamine. Sündmus jäädvustatakse.

Tulemus:  Kokaraamat,  Lastele on võimalus arendada oma maitse – ja ilumeelt, samuti tutvuda erinevate kultuuride ja /toidu/ajalooga.
 
piltide autor: Naksitrallide rühm


Tutvustava teksti koostas Naksitrallide meeskond