„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Vabad töökohad


ÕPETAJA

Tallinna Rännaku Lasteaed, Rännaku pst.28 pakub inspireerivat ja ainulaadset arengukeskkonda naerusuisele lasteaiaõpetajale.
Oleme tervist, loovust ja lapsepõlve väärtustav lasteaed.Ootame Sind meiega kooskasvama.
Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri 1.oktoobriks  2018 aadressil pille.siimpoeg@rannaku.ee
Täpsustav info telefonil 5282831

VABATAHTLIK

Tallinna Rännaku Lasteaia pere on avatud headele inimestele, kes tunnevad huvi laste ja lasteaia kui organisatsiooni vastu ning on motiveeritud aitama last ja lasteaiaperet igapäevaelus.
Pakume võimalust ja kogemust aidata luua igale lapsele õnnelik lapsepõlv.

 Ootame Sinu CV ja motivatsioonikirja aadressil pille.siimpoeg@rannaku.ee