„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Tasud

  • Toidutasu üks päev:
sõimerühm - 2 eurot
aiarühm - 2 eurot 30 senti


Alates 1.septembrist 2017 kaetakse Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses.
Sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks on 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas. Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.


Lähtuvalt hoolekogu otsusest (protokoll 2-6/2;24.04.2017) on alates 1. augustist 2017 aiarühma ühe toidupäeva maksumus 2 eurot 30 senti.


Tallinna Rännaku Lasteaias on võimalik rentida ruume ja õueala laste sünnipäevade pidamiseks, ürituste, loengute korraldamiseks.
Rendihinnad on välja toodud Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 08.juuni 2010 nr 1-2/319 alusel:
  • Õueala kasutamine 10 eurot/tund
  • Saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevusteks 6 eurot/tund
  • Saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni 13 eurot/tund
  • saali kasutamine 20 eurot tund


Lehte haldab arendusjuht Annika Jürs
annika.jyrs(ät)rannaku.ee
6 510 091

viimati muudetud 21.11.2018