„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Jooksev info

15.02.2019
 

  • 18.veebruar kell 10.00 - luulehommik saalis

                                          

Lähtuvalt Tallinna Haridusameti „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamise“ käskkirjast 19.12.2018 nr HA-4/95 on alates 1. jaanuarist 2019. a. vanema osa määra suuruseks  65,88 €.NB! Head lapsevanemad! Palun liituge lasteaedade infosüsteem ELIISiga, seal jagame infot ja märgime kohalkäiku/puudumisi.
 


NB! Head lapsevanemad ja külalised, turvalisuse huvides ei ole parklasse lubatud jätta töötavat autot, samuti palume lapsi (ka algkooliealisi) järelevalveta autosse mitte jätta! Parkimisel arvestada ka jalakäijatega ja kaubaautode juurdepääsuga kööki. Täname!
 

"Kui elad oma õue all, ei tea, mis sünnib kaugemal.
Oh sa pime-pime-pime, maailm on imeline"
Vandersellide laul