„Õnn on jälgedes ja me kõik saame sellest osa“ A. Alle.

Teave

TEAVE
  • Lasteasutuse poolt tellitud uuringud ja analüüsid - puuduvad. Tallinna Haridusameti haridusalaste uuringutega saab tutvuda vajutades siia
  • Riigihanked - puuduvad. Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris
  • Jõustunud kohtulahendid - kohtuasi nr 1-12-1412
Riiklik järelvalve - Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist.
Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.
Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus-ja Teadusministeerium.

Harjumaa piirkonna ekspert on: 
Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee;  mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076Isikuandmete töötlemine -

Tallinna Rännaku Lasteaia tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on lasteaial kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lasteaed ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. Iga kirjaliku pöördumisega lasteaeda satub meie valdusse teave, mis võib riivata Teie eraelu, näiteks loetakse selliseks teabeks e-posti aadressi, andmeid elukoha kohta, telefoninumbrit jm.

Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Lasteaia töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse. 

Hoiame ja kasutame teie isikuandmeid kui kandideerite meile tööle:

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest.
Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me oleme tema kohta kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.
Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad.
Kandidaatide dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.
Mittevalituks osutunud kandidaatide andmed ei kuulu säilitamisele ja need hävitatakse va kandidaadi soovil säilitatavad andmed edaspidiseks. 


Avaliku teabe seadus
Isikuandme kaitse seadus

Lehte haldavad direktor Pille Siimpoeg ja arendusjuht Annika Jürs
pille.siimpoeg(ät)rannaku.ee; annika.jyrs(ät)rannaku.ee
6 510 090; 6 510 091

viimati muudetud   15.10.2018